ARGE 250


İhracat Şubat’ta 13 milyar 182 milyon dolar oldu

Turkishtime Dergi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz Şubat ayında ihracat, 13 milyar 182 milyon dolar, ithalat ise 18 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi de % 15,04 artarak 32 milyar 118 milyon dolar oldu.

1.Genel İhracat ve İthalat

2018 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre;
• İhracat, % 9,02 artarak 13 milyar 182 milyon dolar,
• İthalat, % 19,64 artarak 18 milyar 936 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, % 15,04 artarak 32 milyar 118 milyon dolar,
• Dış ticaret açığı, % 54,00 artarak 5 milyar 754 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Şubat ayında % 76,4 iken, 2018 yılı Şubat ayında % 69,6 olarak gerçekleşmiştir.


Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,
• İhracat bir önceki yıla göre % 10,7 oranında artış ile 159 milyar 320 milyon dolar, ithalat ise % 20,8 oranındaki artış ile 242 milyar 842 milyon dolar olmuştur.
• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 16,6 oranında artarak 402 milyar 162 milyon dolar, dış ticaret açığı % 46,4 oranında artarak 83 milyar 522 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %65,6 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.
2018 yılı Şubat ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 355 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 247 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (854 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.


Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları” olmuştur.
2018 yılı Şubat ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 4 edilen ürünler” faslını (3 milyar 351 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 76 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 560 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

II. Ülkelere Göre İthalat ve İhracat


Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve İngiltere olmuştur.
2018 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 360 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İtalya (865 milyon dolar) ve İngiltere (840 milyon dolar) izlemektedir.


Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Rusya ve Almanya olmuştur.
2018 yılı Şubat ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (1 milyar 863 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Rusya (1 milyar 813 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 664 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şubat Ayı Veri Bülteni 2018