Turkishtime AR-GE 250


İhracat, Temmuz'da 12 milyar 389 milyon dolar oldu

Turkishtime Dergi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz Temmuz  ayında ihracat 12 milyar 389 milyon dolar, ithalat 14 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi de % 15,88 azalarak 27 milyar 264 milyon dolar oldu.

1.Genel İhracat ve İthalat

2018 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre;
• İhracat, % 6,49 azalarak 12 milyar 389 milyon dolar,
• İthalat, % 22,38 azalarak 14 milyar 875 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, % 15,88 azalarak 27 milyar 264 milyon dolar,
• Dış ticaret açığı, % 57,95 azalarak 2 milyar 487 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Ağustos ayında % 69,1 iken, 2018 yılı Ağustos ayında % 83,3 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre % 6,5 oranında artış ile 162 milyar 417 milyon dolar, ithalat ise % 12,1 oranındaki artış ile 242 milyar 725 milyon dolar olmuştur.
• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 9,8 oranında artarak 405 milyar 143 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %66,9 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.

2018 yılı Ağustos ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (1 milyar 294 milyon dolar), “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar” (1 milyar 187 milyon dolar) ve “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 166 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahzarları” olmuştur.

2018 yılı Ağustos ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 4 edilen ürünler” faslını (3 milyar 543 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 654 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 406 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

II. Ülkelere Göre İthalat ve İhracat

Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve Irak olmuştur.
2018 yılı Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 129 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (912 milyon dolar) ve Irak (650 milyon dolar) izlemektedir.

Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Rusya, Çin ve Almanya olmuştur.
2018 yılı Ağustos ayında en fazla ithalat yapılan ülke Rusya (1 milyar 589 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Çin (1 milyar 447 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 280 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ağustos Ayı Veri Bülteni 2018