ARGE 250


İhracat Temmuz’da 12 milyar 644 milyon dolar oldu

Turkishtime Dergi

2017 yılı Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre % 28,69 artarak 12 milyar 644 milyon dolar oldu. İthalat ise % 45,84 artarak 21 milyar 432 milyon dolar olarak gerçekleşti.

1.Genel İhracat ve İthalat

2017 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre;

- İhracat, % 28,69 artarak 12 milyar 644 milyon dolar,
- İthalat, % 45,84 artarak 21 milyar 432 milyon dolar,
- Dış ticaret hacmi, % 38,97 artarak 34 milyar 76 milyon dolar,
- Dış ticaret açığı, %80,41 artarak 8 milyar 788 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Temmuz ayında % 66,9 iken, 2017 yılı Temmuz ayında % 59,0 olarak gerçekleşmiştir.


Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

- İhracat bir önceki yıla göre % 7,5 oranında artış ile 151 milyar 192 milyon dolar, ithalat ise % 8,9 oranındaki artış ile 214 milyar 21 milyon dolar olmuştur.
- Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 8,3 oranında artarak 365 milyar 213 milyon dolar, dış ticaret açığı % 12,3 oranında artarak 62 milyar 829 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %70,6 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat


Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.

2017 yılı Temmuz ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 73 milyon dolar), “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler” (1 milyar 317 milyon dolar) ve “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 75 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.


Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları” olmuştur.

2017 yılı Temmuz ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından 4 elde edilen ürünler” faslını (2 milyar 896 milyon dolar), “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler” (2 milyar 793 milyon dolar) ve “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 475 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.


Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, BAE ve İngiltere olmuştur.
2017 yılı Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 215 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (1 milyar 98 milyon dolar) ve İngiltere (810 milyon dolar) izlemektedir.


Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya olmuştur.
2017 yılı Temmuz ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (2 milyar 133 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 828 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 789 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Temmuz Ayı Veri Bülteni 2017