AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Karar çıktı

Elif Akın

Mart ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatları’nı sizler için bir araya getirdik. Detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Mart ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar şöyle;

02.03.2017

2017 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2017 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2017 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

03.03.2017

Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)

07.03.2017

 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)

08.03.2017

2017/9780 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/9955 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

6775 Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6782 Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile İlgili Olarak Danimarka Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.03.2017

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11.03.2017

2017/9781 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

14.03.2017

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

15.03.2017

2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

16.03.2017

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/3)

6833  Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.03.2017

2017 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2017 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

21.03.2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)

23.03.2017

2017/9956 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/9962 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

24.03.2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/9)

31.03.2017

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)