AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar

Turkishtime Dergi

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Ağustos ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar;

10.08.2018

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 19)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 20)

15.08.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/26)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/27)