ARGE 250


İthalatta alınan ilave gümrük vergilerinin uygulanmasına dair yeni düzenleme

Turkishtime Dergi

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’de değişiklik yapıldı.

Mayıs ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar;

02.05.2018

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 150)

03.05.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/17)

04.05.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/16)

05.05.2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.05.2018

2018/11692     İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2018/11658     Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

16.05.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/6)

20.05.2018

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 151)

22.05.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/18)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/21)

23.05.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149)

24.05.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/19)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/20)