ARGE 250


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayınlandı

Elif Akın

Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatları’nı sizler için bir araya getirdik. Detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Şubat ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar;

03.02.2017

2017/9759   488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) ve (IV) Sayılı Listelerde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranının Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)

07.02.2017

 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

08.02.2017

Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 477)

09.02.2017

DÜZELTME: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili

11.02.2017

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 6)

18.02.2017

Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

21.02.2017

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

22.02.2017

2017/9751   İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

23.02.2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)

Sayaç İşlemleri Tebliği (Seri No: 1)

24.02.2017

6772   Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

25.02.2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/5)