ARGE 250


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Turkishtime Dergi

06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde;

Konfeksiyon kırpıntıları teslimlerinin KDV’den istisna edilmesine yönelik gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamına alınmasına yönelik açıklama ve düzeltmeler yapılmıştır.

-Türkiye’de ikamet etmeyen taşımacılara uygulanan istisna kapsamına otoyol geçiş ücretleri dahil edilmiştir.

Temmuz ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar;

 06.07.2018

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

07.07.2018

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/14)