ARGE 250


OECD’nin etikte dünyaya örneği Türkiye’den

Elif Akın

“B20 Gümrüklerde Kolektif Eylem ile Yolsuzlukla Mücadele Rehberi” kapsamında Güler Dinamik deneyimi Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 2016 raporunda yayımlandı.

Gümrük Müşaviri ve Güler Dinamik Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güler, etik alanındaki çalışmalarını anlattı.

Güler, şöyle konuştu: “Kurulduğumuz günden bu yana tüm çalışmalarımızda güveni oluşturan temel ilkeleri esas aldık. Hiçbir şey güvenin hızı kadar hızlı değildi. Güven ile başlayan yolculuğumuz ‘Etik ve Uyum’ yönetim programı ile devam etti.

2013 yılında, Etik ve İtibar Derneği (TEİD), Gümrük Müşavirleri Dernekleri ile (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri) birlikte ‘Gümrük Müşavirleri Meslek Etik Standartları’nı hazırladı. Avrupa’daki en büyük ‘ortak eylemlerden’ biri haline geldi ve bu mesleğimizin itibarı için inanılmaz bir fırsattı.

Şirketimiz, ortak etik beyannamesini imzalayarak sektörümüzün etik yasalarına uymayı taahhüt eden ilk firmalar arasında yer alırken, şirketimiz yönetimi de gümrük müşavirliği hizmetlerinde şeffaflık ve verimin artırılması çalışma grubunun kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Tüm bu çalışmalar parelelinde G&D deneyiminin tabanı gelişti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Merkez Asya ve Doğu Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu’nun İstanbul Çalıştayı’nda şirketimizin yapısı, çalışmaları gruba aktarıldı ve çalışmalarımız kurum tarafından değerlendirmeye alındı.

Değerlendirme sürecinin sonunda, ‘Güler Dinamik Deneyimi’ ‘Business Integrity in Eastern Europe and Central Asia, OECD 2016’ da Integrity-building experience of Guler Dinamik Customs Consultancy Inc.’ olarak yayımlandı.

FCPA ve UK Bribery Act gibi sınır ötesi yaptırımları olan uluslararası şirketler ile Türkiye’nin ilk 1.000 firması içinde yer alan müşterilerimizden son derece olumlu tepkiler almaktayız.

Konunun uluslararası arenaya taşınması ve yayımlanması bizim için büyük gurur, atılan her adımı geleceğe yatırım olarak görmekteyiz.

Geçmişten gelen ilkelerimizin yol göstericiliğinde, sürekli gelişme anlayışıyla mesleğimiz ve ülkemize değer katmak en büyük hedefimiz olmaya devam edecektir.’’