ARGE 250


Otomotiv ve teknolojide gümrük vergisi artık yok

Turkishtime Dergi

Otomotiv ve teknoloji ürünlerinin de aralarında bulunduğu "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, otomotiv sanayisinde kullanılan çeşitli ürünler, cep telefonu görüntüleme ve kontrol modülü, röleler, OLED göstergeler, LCD modüller, elektrik iletkenleri, fiber optik plakalar, elektronik devre kartları, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, endüstriyel robotlar için sürücü ünitesinin aralarında bulunduğu çeşitli mallar için gümrük vergisi oranı sıfır olarak belirlendi.

Söz konusu vergi düzenlemesi, ürünlere göre farklılık göstermekle birlikte 2022 sonuna kadar değişen sürelerde uygulanacak.

Aralık ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar şöyle;

01.12.2017

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

02.12.2017

2017/10994      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/33)

05.12.2017

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15)

7061  Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.12.2017

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

08.12.2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/28)

14.12.2017

2017/10926    Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar

2017/10929    Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146)

15.12.2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/29)

16.12.2017

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/13)

2017 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2017 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2017 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2017 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 23.12.2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/35)

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

27.12.2017

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

29.12.2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/36)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/37)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

 30.12.2017

2017/11164  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 56) Değerli Kağıtlar

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/34)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/38)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/1)

Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/1)

Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3)

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/4)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/6)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/7)

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/8)

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9)

Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/10)

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/11)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/12)

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/13)

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14)

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/15)

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/16)

Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/17)

Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18)

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/20)

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/21)

31.12.2017

2017/11168     İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017/11170     İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli