ARGE 250


Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile de ödeme yapılabilecek

Turkishtime Dergi

Mayıs ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatları’nı sizler için bir araya getirdik. Detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Mayıs ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar;

03.05.2017

2017/10111    Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

10.05.2017

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11.05.2017

2017/10099   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017/10051   Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar

12.05.2017

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/13)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/14)

14.05.2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/12)

18.05.2017

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği

24.05.2017

7019 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasında Gümrük Alanında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/6)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

26.05.2017

2017 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2017 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2017 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2017 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

27.05.2017

7020   Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.05.2017

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)