ARGE 250


Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği yayınlandı

Elif Akın

Kasım ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatları’nı sizler  için bir araya getirdik. Detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

23.11.2016

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)

 

 11.11.2016

2016/9391   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2016/9422   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

02.11.2016

Türkiye – Moldova Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
 

26.11.2012

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar

 

25.11.2016

Bazı Mal Ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları İle Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

 

24.11.2016

Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

23.11.2016

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/50)

 

17.11.2016

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/52)

 

16.11.2016

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/6)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

12.11.2016

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/40)

Serbest Bölgelere Veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin Veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2016/31)

 

10.11.2016

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

 

03.11.2016

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/48)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

 

02.11.2016

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/43)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/44)