ARGE 250


Serbest Bölgelerde Türk Lirası Kullanımı Zorunluluğu Kaldırıldı

Turkishtime Dergi

Eylül ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatları’nı sizler için biraraya getirdik. Detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Eylül ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar;

07.09.2017

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

08.09.2017

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16.09.2017

2017/10692    Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/10725    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017/10726    İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/12)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/29)

19.09.2017

2017/10740   TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

20.09.2017

2017/10718      Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 

22.09.2017

2017 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2017 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2017 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi 

23.09.2017

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/10)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ