ARGE 250


TKA ticaret maliyetlerini azaltacak

Elif Akın

Yürürlüğe giren Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın (TKA) ticaret maliyetlerini azaltacağına dikkat çeken Gümrük Müşaviri ve Güler Dinamik Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güler, TKA’nın küresel ölçekte milli geliri 400 milyar ile 1 trilyon dolar değerinde artıracağının öngörüldüğünü belirtti.

Dünya ticaretinin şartlarını yeniden düzenleyen Ticaretin Kolaylaştırılması Antlaşması (TKA), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurucu anlaşması hükümleri gereği, DTÖ üyelerinin 2/3 çoğunluğunun anlaşmayı onaylaması sonucu 22.02.2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu yeni gelişmeyi değerlendiren Gümrük Müşaviri ve Güler Dinamik Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güler,Ticaretin kolaylaştırılması geniş anlamıyla malın üretiminden sonra son kullanıcıya ulaşana kadar tabi olduğu tüm işlem ve prosedürlerin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması, formalitelerin azaltılması olarak tanımlanmaktadır” dedi.

Güler, sözlerine şöyle devam etti: “TKA’nın getireceği ekonomik faydaya ilişkin çeşitli uluslararası kuruluşların çalışmaları; anlaşmanın ticaret yapma maliyetinin, ülke gruplarına göre değişmekle birlikte, yüzde 15,1 ile yüzde 12,9 arasında değişen oranlarda aşağıya çekme potansiyelinin bulunduğunu göstermektedir. Böylece TKA’nın ticaret maliyetlerini azaltarak, küresel ölçekte milli geliri 400 milyar ile 1 trilyon ABD doları değerinde artıracağı öngörülmektedir.

TKA’nın arzuladığı işleyiş, transit eşya dahil olmak üzere eşyanın dolaşımının, tesliminin ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasının hızlandırılması amacıyla GATT 1994’ün V, VIII ve X. maddelerinin ilgili veçhelerine açıklık kazandırılması ve geliştirilmesidir.

Ülkemize ve dünya ticaretine hayırlı olmasını dilerim.”

DGÖ, DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşıladı

Dünya Gümrük Örgütü (WCO), DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi vesilesiyle Dünya Ticaret Örgütü'nü (DTÖ) tebrik eder. Bu anlaşma, transit eşyalar dahil, eşyaların dolaşımı, serbest bırakılması ve gümrükten çekilme işlemlerini hızlandıracaktır ve bu alanda gümrük ve diğer makamlar arasındaki etkili işbirliğine yönelik tedbirlerin yanı sıra teknik yardım ve kapasite geliştirme hükümlerini düzenleyecektir. DGÖ, uygunluk faaliyetlerini yürüten kuruluşlar açısından ticaret kolaylığını artıracak en üst seviyelerde güvenlik, emniyet ve doğruluğu sağlayacak küresel tedarik zinciri boyunca gelişmeleri araştırmaya devam edeceğini vurgulamak için bu fırsatı değerlendirecektir. Bunun en nihayetinde tüm sınır kuruluşları ve özel sektör arasındaki işbirliği üzerinde pozitif bir etkisi olacaktır.

Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın (TKA) yürürlüğe girmesi, uluslararası ticaret ve gümrük topluluğu açısından yürürlüğe girmesi için gereken eşiğin üzerinde bulunan 110 DTÖ üyesinin (yani DTÖ'nün 164 üyesinin üçte ikisi tarafından) onaylanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkarak önemli bir dönüm noktası olmuştur. Kaçınılmaz surette, odak noktası şimdi onaylama sürecinden uygulama sürecine kayacaktır. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması (TKA) aslında, gelişmekte olan ülkelerin uygulamalarının kapsam ve zamanlamasını kendi özel koşullarına uyarlamalarına imkan verecek kapsamlı 'özel ve farklılık gösteren işlem (S & D)' hükümlerini içermektedir.

DGÖ Genel Sekreteri Dr. Kunio Mikuriya, “DGÖ, TKA'yı uygulamada başarıya ulaştırmaya kendini adamıştı ve buna devam edecektir. Bunu, ekonomik rekabet gücünü artıracak, ekonomik büyümeye katkıda bulunacak ve yoksulluğu azaltacak olan anlaşmanın ticareti kolaylaştırma önlemlerini uygulamada destek talep eden üye gümrük idarelerine yardımcı olarak yapacağız" dedi.

TKA'nın uygulanmasında DGÖ üyelerine yardımcı olma ve bu anlaşmadan tam olarak faydalanmalarını sağlama çabalarında, DGÖ, tüm dünyaca mükemmel TKA uygulama aracı olarak kabul edilmiş olan gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve uyumlulaştırılması hususunda Revize Kyoto Sözleşmesi gibi tüm ilgili DGÖ araç ve gereçlerini beraberinde getiren Mercator Programı’nı faaliyete geçirdi.

TKA, Bali Endonezya'da 2013 yılında tamamlandıktan sonra DGÖ, uluslararası ticareti kolaylaştırmada üyelerin yeteneklerini geliştirmek için ve ulusal deneyimler paylaşmak, anlaşmanın uyumlaştırılması şekliyle uygulanmasını görüşmek için bir forum olarak Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması Çalışma Grubu’nu kurdu (TFAWG). TFAWG, 6-7 Mart 2017 tarihinde toplandı ve anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından bu kadar yakın bir zamana denk gelen bu zamanlamadan daha iyisi olamazdı. İkinci gün, TFAWG ve DGÖ Kapasite Geliştirme Komitesi ortak bir oturumda TKA uygulamasına ilişkin teknik desteğin verilmesini görüşmek için toplandı. Gümrük idareleri ve diğer sınır kuruluşları ile gözlemciler, özel sektör temsilcileri ve diğer ilgili taraflar da dahil olmak üzere TFAWG üyelerinin tümü küresel ticaretin kolaylaştırılmasında bu yeni safhayı görüşmek üzere ideal bir fırsat olacağı için toplantıya davet edildi.

Kaynak: DGÖ Haber Bülteni, Şubat 2017