ARGE 250


Uçtan Uca Yazılım Entegrasyonları

Turkishtime Dergi

Kendi yazılım alt yapımızı kurmamızın en büyük nedenlerin biri hizmet verdiğimiz müşterilerimizin iş süreçlerine olabildiğince entegre olabilmeyi sağlamak ve işlerini kolaylaştırmaktı.  Yatay ve dikey süreçlerde bu yapılara uygun ve geliştirme isteğinde olan tüm müşterilerimiz ile birçok çalışmalar yapıldı ve yeni talepler ulaştıkça ek geliştirmeler yapılmaya devam edilmektedir.

Müşterilerimizin dış ticaret sürecinde hizmet verirken grup şirketlerimiz ile ilgili hizmetlerin doğru, zamanında ve güvenlik çerçevesinde olabilmesi için bir birini etkileyen tüm süreçler tespit edilip gerekli entegrasyonlar ve kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur.

Bulut Çözümler:

2011 yılında hayatımıza giren ISO 27001 ile Bilgi Teknolojileri sistemlerine bakış açımız değişti. Bu süreçte ve sonrasında sırası ile yaptığımız çalışmalar sayesinde bugün geldiğimiz aşamada cloud servislere geçiş süreçlerini kolaylıkla sistemlerimize entegre edebilmekteyiz. 2017 yılı ikinci çeyreğinde Disaster Site ve Backup alt yapısının cloud geçişlerini yapmaya başladık. 2017 sonu gibi de On-Premise sistemlerinde geçişlerini hedeflemekteyiz.

Güvenlik:

Her yerden çalışabilme mottosu ve hayatımıza giren ISO 27001 ile güvenlik kavramını çok daha iyi yönetebilmek için önce “MPLS” kapalı devre network hayatımıza girdi. Bu yapı bizlere güvenlik konusunda atacağımız adımlarda risklerimizi belli noktalarda toparlamak için öncü oldu.

Sunucularımızın, güçlü alt yapısı olan firmaların veri merkezinde konumlandırılması, veri merkezlerinde bulunan ek servisler ile güvenlik seviyemizi artırma şansını yarattı.

Güçlü firewall alt yapılarına ek olarak “IDS ve IPS” sistemleri ile ek güvenlik unsurlarını da hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Dijital stratejilerimizi yüksek hacimli verilerin, işlenmesi, erişilebilirliği, saklanması, güvenliğinin sağlanması, analizlerinin yapılması ve analizler doğrultusunda karar verme unsurları oluşturmaktadır.

Stratejilerimiz Gümrük Müşavirliği sektörüne değer katmaya devam ederek, şirketimizin büyümesinde önemli bir itici güce dönüşüyor.

Güler Dinamik’te Teknoloji & Endüstri 4.0’ ı anlatmaya devam edeceğimiz gelecek sayıda görüşmek dileği ile…

Kenan GÜLER, PhD Candidate

Gümrük Müşaviri

Yönetim Kurulu Başkanı