ARGE 250


Ukrayna Özel Sektör Yolsuzlukla Mücadele Programı’na Türk Sivil Toplumu ve Özel Sektöründen Destek

Turkishtime Dergi

Ukrayna’nın başkenti Kiev, 19 Mayıs 2017 günü, yeni bir özel sektör yolsuzlukla mücadele programının doğuşuna ev sahipliği yaptı. OECD ve EBRD gibi uluslararası kurumların da destekçisi olduğu “Özel Sektör Etik Sözleşmesi” Ukrayna Ombudsman Konseyi’nin koordinasyon ve himayesinde yerel ve uluslararası kuruluşlarca imzalandı.

Projenin paydaşları ve konuşmacıları arasında Türkiye’den Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Zaman, Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan GÜLER ve Etik & Uyum Yöneticisi Cüneyt Yetgin yer aldılar.

Panelde, OECD Bölgesel Yolsuzlukla Mücadele Raporu’na Türkiye’den riskli sektörlerde “başarılı risk yönetimi uygulama örneği” olarak giren G&D, Yönetim Kurulu Başkanı Kenan GÜLER tarafından Ombudsmana “Business Integrity in Eastern Europe and Central Asia, 2016” kitapçığı hediye edildi.

G&D Etik ve Uyum Yöneticisi Cüneyt Yetgin, TEİD Ortak Etik Beyanı imzacıları arasına katıldığı günlerden günümüze şirketin, iş etiği kurallarını yönetmek ile ilgili kilometre taşlarını anlattı.

Yolsuzlukla Mücadele ve Uyum programlarının başarısının; yönetimin desteği, alınan danışmanlık hizmetlerinin kalitesi ve sektöre uyumluluğu, yerel mevzuatın ve bu mevzuatın uygulanma şeklinin uyum programlarını uygulamaya koyan şirketleri destekler nitelikte olmasına bağlı olduğuna değinen Yetgin, bu şirketlerin mutlaka devlet tarafında bir teşvik mekanizması ile desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Bu çok değerli imzanın bir yolculuğun sonu değil başlangıcı olduğunun vurgusunu yaparak; şirketlerin bu imza ile sadece çalışanlarının değil, tüm tedarikçi ve müşterilerini de kapsayacak şekilde “dev bir etik kültürü yaratma ve bu kültürü yaşatacak, yayacak proaktif bir risk yönetimi sistemini kurma” sözü vermiş olduklarını belirtti.

Yetgin; “Bizler yolsuzlukla mücadele ve uyum programımızı bir bütün olarak görüyor ve bu programın iş yapma kültürümüzün her noktasına dokunarak şirketlerimizi her alanda temiz ve tam anlamıyla şeffaf yapabilmesi adına çalışıyoruz, bu çalışmalar bizlere kendi maliyetlerinin yanı sıra müşteri kaybına kadar varabilecek bazı yükümlülükler ile geri dönebiliyor, bizler dürüst olduğumuz için kaybeden değil kazanan olmak istiyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.