ARGE 250


Yatırım Teşvikleri İçin Yeni Kararlar

Turkishtime Dergi

20 Ocak 2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmi Gazete'de 2017/11133 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar” yayımlandı.

Söz konusu karar ile havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konularına dahil edildi. “Cazibe Merkezleri Programı" kapsamında yer alan 4'üncü ve 5'inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımların, 6'ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanacağı hükme bağlandı. Bunun için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırım şartı aranmayacağı belirtildi.

Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilir hale getirildi. Aynı şekilde asgari 200 milyon TL asgari sabit yatırım tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları büyük ölçekli yatırımlara dahil edildi.

Ocak ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar şöyle;

05.01.2018

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/12)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/13)

12.01.2018

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16.01.2018

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

20.01.2018

2017/11133    Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar

25.01.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)