ARGE 250


Yerli Üretimi Koruyacak İthalat Tedbiri

Turkishtime Dergi

Türkiye'de üretim imkanı bulunan ürünlerdeki yüksek miktardaki ithalatın yerli sanayiciye zarar vermesi, yerli üretimin geliştirilmesine ve istenilen seviyede pazar payına sahip olmasına engel yaratması nedeniyle gümrük vergisi uygulamasında düzenlemeye gidildi. Elektrik motoru, direksiyon kutusu, hidrolik kaldırıcı, kontrplak, vana ve armatür gibi ürünlerde artık ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Ekonomi Bakanlığının yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca alınan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, 28 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle Türkiye'de üretim yapan firmaların ekonomiye sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdam dikkate alınıp, yerli üreticilerin ithalat baskısına karşı korunması amacıyla uluslararası alanda ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülükler de göz önünde bulundurularak bir dizi tedbir alındı.

Bu kapsamda, parasetamollerde yüzde 5,5, kontrplaklarda yüzde 20, ahşap saplarda yüzde 20, bıçaklarda yüzde 2,3 ile yüzde 20 arasında, kaynak sarf malzemelerinde yüzde 25, mekanik kaldırma platformlu yük arabalarında yüzde 6, hidrolik kaldırıcılarda yüzde 7,6, vana ve armatürlerde yüzde 20, dalgıç pompalarında yüzde 14,9, elektrik motorlarında yüzde 9,3 ile yüzde 11,3 arasında, tek akslı traktörlerde yüzde 16,8, direksiyon kutularında yüzde 13,3, şırıngalarda yüzde 20, resim fırçalarında yüzde 23,4 ve vakumlu şişelerde yüzde 20 ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Mart ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar;

01.03.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)

02.03.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)

03.03.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6)

06.03.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/4)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/8)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

08.03.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5)

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No:6)

09.03.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)

16.03.2018

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)

2018/11461      3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

20.03.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/10)

21.03.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/11)

22.03.2018

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/2)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28.03.2018

2018/11481      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar