ARGE 250


Otomatik Katılım 100 – 249 arası çalışanı olan firmalar için 1 Temmuz itibari ile hayata geçti

Turkishtime Dergi

Otomatik Katılım 100 – 249 arası çalışanı olan firmalar için 1 Temmuz itibari ile hayata geçti. Ocak ( 1000 ve üzeri ), Nisan (250-999 Özel Sektör ve Genel Bütçeli Kamu Kurumları) döneminde milyonlarca çalışanın tanıştığı bu sistemde sıra 100-249 arası çalışanı olan firmalarda…

Çalışanların otomatik katılıma dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın (45 yaş altı/ üstü çalışan sayısı, yerli/yabancı/yurtdışında çalışan, şubelerdeki ve/veya birden fazla iş yeri noktasında çalışan ayrımı yapılmaksızın) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre SGK’ya yapılan bildirime göre işverene bağlı olarak çalışan sayısı hesabı yapılır.

Taşeron bir firma çalışanının, bordro işlemleri ilgili taşeron işveren tarafından yapılıyorsa taşeron firmanın çalışan sayısı hesabında, bordro işlemleri asıl işveren tarafından yapılıyorsa, asıl işverenin çalışan sayısının hesabında dikkate alınır.

Çalışan sayısı tespit edilirken, kapsama alınma tarihinde en güncel SGK verisi (net çalışan sayısı) göz önünde bulundurulur. Örneğin, 200 çalışanı olan ve 01.07.2017 tarihinde sisteme girmesi planlanan bir iş yerinin tespiti için 01.07.2017 tarihi itibarıyla en güncel SGK kaydı göz önünde bulundurulur.