ARGE 250


Otomatik Katılım 50 - 99 Arası Çalışanı Olan Firmalar İçin Hayata Geçiyor

Turkishtime Dergi

Otomatik Katılım, 50 – 99 arası çalışanı olan firmalar için 1 Ocak 2018 itibari ile hayata geçiyor.

Çalışanların otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın (45 yaş altı/ üstü çalışan sayısı, yerli/yabancı/yurtdışında çalışan, şubelerdeki ve/veya birden fazla işyeri noktasında çalışan ayrımı yapılmaksızın) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'ne göre işveren tarafından SGK’ya yapılan bildirimde belirtilen ve işverene bağlı olarak çalışan sayısı hesabı yapılır.

Taşeron bir firma çalışanının, bordro işlemleri ilgili taşeron işveren tarafından yapılıyorsa taşeron firmanın çalışan sayısı hesabında, bordro işlemleri asıl işveren tarafından yapılıyorsa, asıl işverenin çalışan sayısının hesabında dikkate alınır.

Çalışan sayısı tespit edilirken, kapsama alınma tarihinde en güncel SGK verisi (net çalışan sayısı) göz önünde bulundurulur. Örneğin, 90 çalışanı olan ve 01.01.2018 tarihinde sisteme girmesi planlanan bir işyerinin tespiti için 01.01.2018 tarihi itibarıyla en güncel SGK kaydı göz önünde bulundurulur.