AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Otomatik Katılım Sistemi ile ilgili işlem yapmamanın cezai müeyyidesi var

Turkishtime Dergi

Otomatik Katılım uygulaması kapsamına giren işverenler, Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş en az bir Emeklilik Şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür. İşveren katkı payını (çalışanların maaşından kesilmesi gereken ve prime esas kazancın yüzde 3'ü karşılığı olarak) zamanında Emeklilik Şirketi’ne aktarmaz veya geç/eksik aktarırsa, çalışanlarını (45 yaş altı) sisteme dahil etmezse çalışanın birikiminde yaşanan parasal kayıptan sorumlu olup her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 100 TL idari para cezası uygulanır.