ARGE 250


Otomatik Katılım Sistemi nasıl işleyecek?

Elif Akın

İş yerlerinin çalışan sayısı Otomatik Katılım Sistemi’ne geçiş zamanlarını belirleyecek. Tüm kurumlar, 1 Ocak 2017 ile 1 Ocak 2019 tarihleri arasında bu sisteme kademeli olarak geçiş yapacak. 

Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) kapsamından çalışanlar ve çalışmaya yeni başlayacaklar ile 506 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandık çalışanları sisteme dahil olacaktır.

Kamu idarelerinde ve özel sektörde çalışanların kapsama alınma tarihleri şöyle sıralanıyor:

*Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2017 tarihinden itibaren,

*Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun eki cetvellerde yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 01.04.2017 tarihinden itibaren,

*Çalışan sayısı 100-249 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2017 tarihinden itibaren,

*Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT’ler) çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,

*Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren,

*Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren, işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’ne otomatik olarak dahil edileceklerdir.

*Çalışanların Otomatik Katılım’a dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın (45 yaş altı/ üstü çalışan sayısı, yerli/yabancı/yurtdışında çalışan, şubelerdeki ve/veya birden fazla iş yeri noktasında çalışan ayrımı yapılmaksızın) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne göre SGK’ya yapılan bildirime göre işverene bağlı olarak çalışan sayısı hesabı yapılır. Ayrıca yine çalışan sayısının tespitinde, kapsama alınma tarihleri itibarıyla en güncel Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri (net çalışan sayısı) dikkate alınacaktır.