ARGE 250


TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy yazdı... "Hizmet ihracatının yıldızı turizm"

Turkishtime Dergi

Başaran Ulusoy,

TÜRSAB Başkanı

 

Turizm; dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri konumunda bulunuyor. Öyle ki 1950’li yıllarda uluslararası seyahat edenlerin sayısı 25 milyon kişi iken, 2016 yılında bu sayı 1 milyar 235 milyon kişiye ulaştı. Turizmin ekonomik büyümesi de aynı dönemde benzer bir seyir izledi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre 1950’li yıllarda 2 milyar dolarlık hacim oluşturan uluslararası turizm sektörü 2015 yılı sonunda 1 trilyon 260 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.

Turizm sektörü ile ilgili tüm projeksiyonlar, sektördeki büyümenin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini gösteriyor. UNWTO’nun öngörüsüne göre; 2030 yılında uluslararası seyahat eden kişi sayısı 1.8 milyar kişiye ulaşacak.

Dünya turizmindeki bu büyümeyi destekleyen ülkelerin başında ise hiç şüphesiz Türkiye gelmektedir. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren çok ciddi büyüme kaydeden Türk turizmi dünya turizminin sürükleyici gücü oldu. Dünya turizmi son yıllarda ortalama yüzde 3.5-4 aralığında büyürken Türkiye, küresel büyüme verilerinin çok daha üzerinde bir gelişim sağladı.

Bu noktada turizmin Türk ekonomisine katkısına da dikkat çekmekte fayda var. Turizm, ekonomiye çok yönlü katkısı olan lokomotif sektörlerin başında gelmektedir. Özellikle dış ticaret açığı veren ülkelerde bu açığın kapatılmasında turizm adeta bir can simidi görevini görmektedir. Bilindiği üzere ülkemiz, yıllar itibariyle oranlar değişse de genelde cari açık veren bir ülke konumundadır. Cari açığın çok yüksek olduğu dönemlerde yatırımların finansmanı için yurt dışı kaynakların hem bulunması zorlaşmakta hem de maliyeti artmaktadır. Ekonominin büyümesi durmakta, hatta küçülme yaşadığımız yıllar olmaktadır.

Kısa sürede ihracat hacmimizi ithalat hacmimizin üzerine çıkartmak mümkün olmadığından bu sıkıntıları aşmak için daha kısa sürede netice alma imkanımız olan ve net döviz girdisi sağlayan hizmet ihracatına, özellikle de turizm sektörüne öncelik vermemiz hayati önem taşımaktadır.

İspanya, İtalya gibi birçok Avrupa ülkesi dış ticaret açığının kapanmasında turizm gelirlerinden yararlanmaktadır. Türkiye de son yıllarda gelen turist sayısının artmasına bağlı olarak turizm gelirinin ekonomiye katkısı da önemli oranda artmıştır. 2016 yılında turizm geliri dış ticaret açığının yüzde 39.48’ini kapatırken turizmden elde ettiğimiz gelirlerin ihracatımıza oranı yüzde 15.5 seviyesindedir.

Turizmin diğer sektörlere katkısı çok daha fazla

Verilerden de anlaşılacağı üzere turizm sektörü, oluşturduğu ekonomik girdiler ile ülke ekonomisine çok önemli bir gelir sağlamaktadır. Üstelik turizmin tarımdan inşaata, mobilyacılıktan teknik teçhizata, reklamcılıktan e-teknolojiye kadar çok çeşitli mal ve hizmet üreten sektör ve alt sektörlere sağladığı talep göz önüne alınırsa, ihracata katkısı hesaplanan meblağın çok daha üzerine çıkmaktadır.

İnanıyorum ki turizm sektörünün Türk ekonomisine katkısı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecek ve 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefimizin gerçekleştirilmesinde turizmin önemli katkısı olacaktır.

 

TÜRSAB Başkanı Sn. Başaran Ulusoy'un yazısının da yer alacağı "Hizmet ihracatı ve en büyük 500 hizmet ihracatçısı" dosyası, Turkishtime'ın Mart sayısında yayınlanacak.