AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Her üç şirketten ikisinin siber güvenlik bütçesi var

Ersin Kaplan

Şirketlerin büyük çoğunluğu siber güvenliğe artık bütçe ayırıyor. ESET ve Türk Ekonomi Bankası, finansal işlemlerin artan oranda internet ve mobile kaymasıyla beraber dijital dünyadaki avantajlara ve korunma yöntemlerine dikkat çekmek için yurt çapında Kurumsal Bilgi Güvenliği Toplantıları düzenledi. 2015 yılı boyunca toplam 10 ilde gerçekleştirilerek başarıyla tamamlanan toplantılarda yapılan anket çalışması, kurumsal kullanıcıların dijital güvenliğe ilişkin yaklaşımlarını ortaya koydu.

Dünyanın en büyük antivirüs yazılım kuruluşlarından ESET ve ‘teknolojiyi hizmete dönüştüren öncü banka‘ Türk Ekonomi Bankası, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 2015 yılı başından bu yana ESET-TEB Kurumsal Bilgi Güvenliği Toplantıları’nı İzmir, Antalya, Gaziantep, Samsun, Konya, Bursa, Denizli, Kayseri, Eskişehir ve Adana’da gerçekleştirdi. İş dünyasının çeşitli temsilcileri ile kurumların finans ve IT yöneticilerinin katıldığı toplantılarda bir anket çalışması da düzenlendi. Toplam 325 kişi ile gerçekleştirilen çalışma, kullanıcıların dijital güvenliğe ilişkin yaklaşımlarını ortaya koydu.

Şirketlerin üçte biri saldırıya uğramış

Ankete katılan şirket temsilcilerinden alınan verilere göre her üç şirketten birine yani yaklaşık %30’una son 12 ay içerisinde kötü amaçlı yazılım bulaşmış. Öte yandan şirketlerin yarısı bir güvenlik politikası belirlerken, %15’inin dijital felaketlere karşı önlem almadığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bir başka veri ise kurumların fiyat odaklılığı ile ilgili oldu. Kurum temsilcilerinin %13’ü, güvenlik yazılımı seçerken fiyat odaklı davrandıklarını bildirdi.

Çoğu güvenliğe bütçe ayırıyor

Anketin ortaya çıkardığı bir başka veri ise, siber güvenlik bilincinin - bazı yönleriyle eksik kalsa da - geniş ölçüde oluştuğu bilgisi oldu. Buna göre şirketlerin %66’sı bilişim güvenliğine bütçe ayırıyor. Ancak ESET Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu’ya göre Türkiye’de virüslerin sistemlere bulaşma riski maalesef yine de yüksek. Akkoyunlu’ya göre bunun temel sebebi, Türkiye’de bireysel kullanıcılarda olduğu gibi kurumsal kullanıcılarda da antivirüs yazılımlarının ve işletim sistemlerinin güncel olarak kullanılmaması. Bu durum, maalesef yeni tehditlere karşı savunma sisteminin zayıf olmasını beraberinde getiriyor.