ARGE 250


Leasing nedir ve bu yöntemi kimler kullanabilir?

Elif Akın

Leasing, kuruluşların faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu yatırım mallarının, kiralama yöntemiyle temin edilmesidir.

Leasing, “kiralama” anlamına gelir. Kuruluşların faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu yatırım mallarının, kiralama yöntemiyle temin edilmesidir. Söz konusu mallara kira yöntemiyle sahip olunduğu için avantajlı bir sistemdir. Leasing şirketi, istenilen mal ve ekipmanı satın alır ve ihtiyaç sahibine kiralar. Leasing’e konu olacak mal ve ekipmanların satın alımıyla ilgili işlemler, leasing şirketi tarafından düzenlenir. Söz konusu malların hukuki mülkiyeti kiralayan olarak leasing şirketine, tüm kullanım haklarıysa kiracıya aittir.

Anonim, limited ve şahıs şirketleri ile doktor, diş hekimi, serbest muhasebeci, avukat gibi meslek sahipleri ve hukuki işlem yapmaya yetkili diğer tüm kurum ve kuruluşlar leasing kullanabilir.