Albaraka Sponsorlu


İhracatçılar için dış ticaret süreçleri

Turkishtime Dergi

Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan alanlardan biri olan ihracat, gün geçtikçe yeni rekorlara koşuyor. Hükümetin gerek desteklerle gerekse yasalarla arttırmayı hedeflediği ihracat, yeni Pazar arayışları ve fırsatları içinde. Peki ihracatçı olmak için gerekenler neler?

Nasıl ihracatçı olunur?

İhracatçı olabilmenin tanımı ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklarıdır.

İhracatçı olmak için herhangi bir belge veya izin sertifikası sahibi olmak gerekmemektedir. Öncelikle iştigal sahası ihraç edilecek ürün olan bir ihracatçı birliğine üye olunması gerekmektedir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne üye olmak isteyenlerden, tek vergi numarası sahibi olduğunu tevsik eden belgeler, noterden tasdikli imza sirküleri, tüzel firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi, tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi istenmektedir. Üyelik işlemini gerçekleştirenler, İhracat Yönetmeliği ve uygulama tebliğlerine uygun olarak ihracatlarını gerçekleştirmektedir. Ürünün ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından kayda alınması gerekir. Üye olunacak İhracatçı Birliğinin iletişim bilgileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) web sitesinden temin edilebilir.

Diğer taraftan, ihracatın gerçekleştirilmesi için düzenlenmesi gereken belgeler ve yapılması gereken işlemler ihracat şekline, ihracat yapılacak ülkeye ve ihraç edilecek ürüne, ithalatçı firmanın isteklerine göre değişmektedir.

GTİP Kod Numarası Belirleme

GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli) kodu, Gümrük belgelerinde kullanılan bir kod numarası olup, gerçekte ilgili ürünün tüm dünyadaki kimlik numarası olarak kullanılmaktadır.

Ürünlerin GTİP kod numarası için;

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çağrı Merkezini (444 8 482) arayabilirsiniz.

www.resmigazete.gov.tr adresinin “Gelişmiş Arama” alt başlığından, 28513 numaralı Resmi Gazete numarasını girerek, 2012/4074 karar sayılı “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Karar” bölümüne ulaşılmaktadır.

İlave soru ve taleplerinizi İhracat İletişim Noktası’nı (444 43 63) arayarak veya Ticaret Bakanlığı web sitesi ana sayfasında yer alan Uzmana Danışın formunu doldurarak iletebilirsiniz.

Dış Ticaret Mevzuatı

İhracat mevzuatına ilişkin detaylı bilgiye, Ticaret Bakanlığı web sitesi İhracat sayfasında yer alan mevzuat başlığından ulaşılmaktadır.

Destek Programları

İhracat gerçekleştirmek isteyen firmalar, aşağıda yer alan destek programlarından faydalanarak hedef pazarlarına ihracat gerçekleştirebilirler.

2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

2000/1 Sayılı İstihdam Yardımına İlişkin Tebliğ

2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının

Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

- Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

- Rapor Desteği

- Danışmanlık Desteği

- Sektörel Ticaret Heyeti Desteği

- Alım Heyeti Desteği

- E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

2012/3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ

2013/4 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ

Özel Statülü Şirketler

2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Destek Programlarına ilişkin detaylı bilgiye, Ticaret Bakanlığı web sitesi İhracat sayfası üzerinde yer alan İhracat Destekleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı