Turkishtime AR-GE 250


Tüm yönleriyle Otomatik Katılım

Turkishtime Dergi

Otomatik Katılım’a Geçiş Ne Zaman?
Sistem 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile 50-99 arası çalışanı olan özel sektör firmaları dahil olacaktır.

Katkı Payı %3
İşverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’ne otomatik olarak dahil olan çalışanların prime esas kazancının veya emeklilik keseneğine esas aylığının %3’ü katkı payı olarak kesilmektedir.

%25 Devlet Katkısı
Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi ile aynı koşullara tabi olarak devlet, çalışanların maaşlarından kesilen katkı payları için %25 devlet katkısı verecektir.

* Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teskil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını asamaz. Otomatik katılım kapsamındaki sözlesmeler için devlet katkısı üst sınırı BES sözlesmelerinin devlet katkısı limitinden ayrı hesaplanacaktır.

%5 ek Devlet Katkısı
Emeklilik hakkının kazanılması ve birikimlerin en az 10 yıllık gelir sigortasına aktarılması durumunda, toplam birikimin %5’i kadar daha “ek devlet katkısı” ekleniyor.

1.000 TL Başlangıç Devlet Katkısı
Katılımcının 2 aylık ayrılma süresi sonunda sistemde kalması durumunda, bir defaya mahsus 1.000 TL başlangıç devlet katkısı hakedişi olmaktadır.

Uygulama Kimleri Kapsayacak?
01.01.2018 tarihi itibari ile 50-99 arası çalışanı olan özel sektör firmalarında çalışan 45 yaşını doldurmamış Türk vatandaşı veya mavi kartlı çalısanlar ile yeni işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanlar, işverenleri aracılığıyla bir takvim doğrultusunda Bireysel Emeklilik Sistemi’ne otomatik olarak dahil olmaktadır.

Ödenecek minimum katkı payı tutar ne olacak?
Sisteme dahil olan çalışanların prime esas kazancının veya emeklilik keseneğine esas aylığının %3’ü katkı payı olarak bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacaktır. Asgari baz oran olarak belirlenen %3, çalışan veya işveren tarafından değiştirilemez.
*Ayrılma hakkının kullanılmaması durumunda ödenecektir.

Katkı Payları Nasıl Ödenecek?
Katkı payı, işveren tarafından en geç ücret ödeme gününü takip eden iş günü, banka aracılığıyla emeklilik şirketince bildirilen tek bir hesaba aktarılır.

Mevcut Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Olanlar, Sisteme Dahil Olacak mı?
Evet, Otomatik Katılım Sistemi’ne dahil olma şartı taşıyan tüm çalışanlar sisteme dahil olacaktır.

Birden Fazla İşverenle Çalışanlar İçin Otomatik Katılım Kapsamında Her Bir İşvereni İle Birden Fazla Emeklilik Sözleşmesi Açılabilir mi?
Çalışanın her bir işvereni nezdinde Otomatik Katılım sözlesmesi açılacaktır.