ARGE 250


Vakıf Emeklilik, Otomatik BES’i OSB’lere anlattı

Turkishtime Dergi

Bireysel Emeklilik sektörünün öncü şirketi Vakıf Emeklilik, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Otomatik Katılım Sistemini (Otomatik BES), Türkiye’nin farklı Organize Sanayi Bölgeleri’nde düzenlediği toplantılarla işveren ve çalışanlara tanıttı. Gaziantep, Adana, Gebze, Tuzla Birlik, İzmir Atatürk, Kemalpaşa ve İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgeleri’nde gerçekleştirilen toplantılarda Vakıf Emeklilik Kurumsal Satış birimi, Otomatik BES ile ilgili uygulama detaylarını, çalışan ve işverene sağladığı kazanımlarını aktardı.

Vakıf Emeklilik Kurumsal Satış Birimi tarafından yapılan sunumlarda, Otomatik BES'in tasarruf oranlarını artırmak, ürünü tabana yaymak ve bireylerin refah düzeylerini emeklilik dönemlerinde de korumak gibi 3 ana amaç üzerine kurulduğu ifade edildi. İşverenlere düşen sorumluluklar aktarılarak, şu bilgilere yer verildi: “Otomatik BES işverene çok fazla bir yük getirmiyor. İşverenler sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alacaklardır. Hâlihazırda sektörde faaliyette bulunan 18 emeklilik şirketi ile işverenlerin sözleşme imzalaması mümkün bulunmaktadır.”

Otomatik BES, çalışanlara önemli avantajlar sağlıyor

İşverenlerin sistemi doğru anlatarak çalışanları sistemde kalmaya ikna etmeleri gerektiği hatırlatılırken, “Otomatik katılım çalışanlara önemli avantajlar sağlıyor. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak % 25 oranında Devlet Katkısı teşviki veriliyor. Cayma hakkını kullanmayarak bu süre sonrasında sistemde kalmaya devam eden çalışanlara, 1.000 TL tutarında Devlet Katkısı daha sağlanıyor. Ayrıca, emekliliğe hak kazanılması halinde hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin % 5’i oranında ek Devlet Katkısı teşviki verilecektir” denildi.

Ayrıca toplantılarda Vakıf Emeklilik’in sunduğu hizmetlerde anlatıldı. Otomatik BES'te kendilerini tercih eden firmaların çalışanlarına Vakıf Emeklilik'in tüm süreçlerde yardımcı olunduğu, whatsapp bilgilendirme hattı, OKS şube, bireysel internet şube, mobil aplikasyon, Skype üzerinden online bilgi alışverişi ile uçtan uca iletişim kurarak, kişilerin Otomatik BES’in faydalarını görmelerinin sağlandığının da altı çizildi.