ARGE 250


Türkiye, 12,3 milyar dolar yatırım çekti

Turkishtime Dergi

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanı Arda Ermut, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD), Dünya Yatırım Raporu'ndaki verilere göre, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekişlerindeki düşüşlerin ortaya konulduğunu belirtti.

Türkiye'nin, 2016'da yaşanan olaylara rağmen 12,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çektiğini dile getiren Ermut, "Ekonomik kalkınmamıza, istihdamımıza ve sanayimize ciddi katkılar sağlayan sıfırdan doğrudan yatırımlarda yüzde 55 artış kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımcılar için önemli bir yatırım ülkesi olduğuna da vurgu yapan Ermut, "Bu amaçla yapılan reformlar Türkiye'yi daha da cazip bir hale getirmektedir ve uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini artırmaktadır" diye konuştu.

UNCTAD verilerine göre, geçen yıl tüm dünyadaki UDY bir önceki yıla göre yüzde 2 düşüş kaydederek 1,75 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı şekilde UNCTAD raporunda yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi ve korunması alanında da Türkiye'nin 7 uluslararası yatırım anlaşması imzalayarak en aktif ülke olduğu belirtildi. Bu kapsamda Türkiye'yi dörder uluslarası yatırım anlaşmasıyla Kanada, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri takip ederken, İran ve Nijerya da üçer uluslararası yatırım anlaşması imzaladı.