AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Yatırım fırtınası

irem sertbaş

Türkiye ekonomisinin 2017'de dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olması, kapasite kullanım oranlarının tavan yapmasına neden olmuştu. Büyümeyi sürdürebilmek için mevcut kapasitenin aşılması, yani yatırım yapılması gereği ortadaydı. Bu yıl farklı sektörlerden gelen dev yatırım haberleriyle başladı. Geçtiğimiz ay açıklanan 135 milyar TL'lik Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamındaki 23 yatırım, Türkiye ekonomisinin yükselişinin hızlanacağına dair en somut gösterge oldu. Yatırım fırtınası “Süper teşvikli” yatırımlardan ibaret değil, sırada başka yatırımlar da var. Türkiye durmuyor, koşuyor!

Hükümet, 2018'i özel sektör yatırımları ve ihracat bakımından özel bir yıl yapmak istiyor. Bunun için çeşitli teşvikler getirildi. Önce yatırımın desteklenmesi için özel yasa da çıkarıldı. Sonra sıra, proje bazlı olarak desteklenen “Süper teşvikli” yatırımlara geldi. "Süper teşvik" olarak da adlandırılan sistem kapsamında 35 bin kişiye doğrudan istihdam yaratılması öngörülüyor. Söz konusu projeler ile yaratılacak dolaylı istihdamın ise 134 bin kişinin üzerinde olması bekleniyor. Süper teşvikli yatırımların en önemli özelliği, Türkiye'nin dışa bağımlılığının yüksek düzeyde olduğu ürünler ile küresel rekabet gücü yüksek ürünlerin üretimini sağlayacak olması nedeniyle, yatırımların ithalatı azaltıcı, ihracatı artırıcı yapacak olması. Süper teşvikli yatırımların cari açığı yılda 19 milyar dolar azaltacağı hesaplanıyor.

Yatırımın desteklenmesi için özel yasa da çıkarıldı: Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2018'de imalat sanayisinde teşvik belgeli yatırım yapılırsa bu yatırıma ilişkin bina ve inşaat harcamalarında KDV iadesi getirildi. Bu yıl yapılacak yatırım harcamalarında kurumlar vergisi avantajı 15 puan artırıldı. Böylelikle yapılacak 100 liralık yatırım için mevcutta alınacak orana göre 15 puan daha fazla teşvik imkanı doğdu. Ayrıca bu yıl yapılacak yatırım harcamaları kurumlar vergisinden tam olarak düşülebilecek.

Haberin tamamı Turkishtime'ın Mayıs sayısında...