ARGE 250


Irak sorununu "teknik komite" çözecek

Turkishtime Dergi

İhracatçının en önemli 3 pazarından biri olan Irak ile yaşanan lojistik sorunu Bağdat'ta düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı. Yapılan toplantıda sorunların çözülmesi için "teknik komite" kurulması kararı çıktı.

Türkiye'nin ihracatta üçüncü, karayolu taşımacılığında birinci pazarı konumundaki Irak ile yaşanan lojistik sorunun çözümü için iki tarafa da çözüm yolları üretmek için adım atmaya başladı. Ulaştırma Bakanlığı'nın girişimleri neticesinde Irak ve Türkiye arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı (KUKK) geçtiğimiz günlerde yapıldı. Ulaştırma, Ekonomi, Gümrük Bakanlıkları temsilcilerinden oluşan heyetin katıldığı toplantıda Türk ihracatçısından ve taşımacısından alınan çifte vergi, ekstra gümrük kontrolleri, sürücü vizeleri gibi birçok sorun tartışıldı. Toplantıda, Türk taşımacılarının yaşadığı sorunların Irak tarafına iletilmesi ve sorunların çözümü hususunda iki ülke makamları arasında işbirliği yapılması bir 'teknik komite' kurulması kararı alındı.

Irak’a ihracatımız 2016 yılında 7.6 milyar dolarla Almanya ve İngiltere’nin ardından üçüncü sırada yer alırken, uluslararası karayolu taşımacılığında ise Irak, 2016 yılında 436 bin 364 adet ihraç taşıma sayısıyla birinci sırada yer alıyor. 2016’da taşımalarda yüzde 8 düşüş yaşansa da, taşımalar ve ihracat 2017’de yeniden artış eğilimine girdi. Ocak-Nisan döneminde 2016 yılında 143 bin 282 adet olan taşıma 2017 yılında 163 bin 533 adet ile yüzde 14 artış sağladı. Sektör uzmanlarına göre bu artış çok daha fazla olabilir.

Ancak özellikle son dönemde Irak Merkez Hükümeti’nin Türkiye’ye ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine karşı bilinçli veya bilinçsiz olumsuz bir stratejiye başlaması taşımalara da olumsuz yansıyor. UND İcra Kurulu Üyesi Alpdoğan Kahraman, “Öncelikle 2016 yılı içinde Irak Merkez Hükümeti tarafından gerçekleştirilen Türk mallarına karşı boykot çağrısı özellikle Merkez Hükümetine olan ihracatı olumsuz etkiliyor. İkinci olarak Türk mallarına karşı mevcut kötü tutum paralelinde Türk ihracatının İran mallarıyla ikame edilmeye çalışıldığı gözlemleniyor. İran mallarına karşı vergi esnekliği tanındığı yönünde bilgiler de, taşımacı firmalarımızca iletiliyor” dedi.