ARGE 250


Lojistik Master Planı tanıtıldı

Turkishtime Dergi

Lojistik Master Planı, Türkiye’nin 2023’te 228 milyar, 2035’te 470 milyar, vizyon olarak da 2053’te 987 milyar dolar olması beklenen ihracatı ile iç ticareti destekleyecek. Doğu-Batı koridorunda yük talebinin Türkiye üzerinden geçmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin, Çin’den Avrupa’ya Doğu-Batı arasındaki tüm yük talebinin Türkiye üzerinden geçmesini temel alan Lojistik Master Planı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından tanıtıldı.

Tanıtım toplantısına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Master Plan, lojistik temelli olarak üretim bölgelerinin en uygun yollarla liman çıkışları ve uluslararası ağa erişiminin sağlanmasını amaçlıyor. Bakan Cahit Turhan, “Özellikle İpek Yolu olmak üzere tüm koridorlardaki yük talebinin Türkiye üzerinden geçmesini amaçlıyoruz” dedi.

2023 ihracat hedefi 228 milyar dolar

Lojistik Master Planı, Türkiye’nin 2023’te 228 milyar, 2035’te 470 milyar, vizyon olarak da 2053’te 987 milyar dolar olması beklenen ihracatı ile iç ticareti destekleyecek; Rusya-Ukrayna’nın Afrika’ya, Çin ve diğer Orta Asya ülkelerinin de Avrupa’ya yük geçişi için en uygun alternatifi oluşturacak doğu-batı ve kuzey-güney hatları ile lojistik merkezleri oluşturmayı hedefliyor.

Hali hazırda Rusya üzerinden geçen ve yıllık 7 milyon ton yük kapasitesine ulaşan Çin-Avrupa kuzey koridoruna alternatif orta koridor oluşturmak da planın hedefleri arasında bulunuyor. Bu amaçla yoğun demir yolu ve karayolu yatırımları, liman ve lojistik merkezler kurulması-iyileştirilmesi için planları içeriyor. Bakan Turhan, Çin'in Avrupa'ya mevcut ihracatının 400 milyar doların üzerinde olduğunu, 2034 itibariyle Türkiye’nin de Uzak Doğu ile 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedeflediğini belirterek bu koridorun ana rolü oynayacağının altını çizdi.

110 milyar dolarlık yatırım

Türkiye, master planda öngörülen bu altyapıyı oluşturmak için hedeflenen tutar planda uzun vadede 110 milyar Dolar olarak tahmin edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara YHT Garında yapılan tanıtım törenindeki konuşmasında, planın sadece yeni yatırımları değil, mevcut yapının daha da verimli hale getirilmesine yönelik eylemleri de içerdiğini vurguladı.

İhracat odaklı yaklaşım

Master planının ihracat odaklı olduğunu kaydeden Bakan Turhan, “Transit koridorların ülkemiz üzerinden geçmesi sayesinde, üreticilerimizin ihracatı artırıcı avantajlar elde etmesini sağlayacağız. Ulaşımda kayıpların azaltılması, lojistik altyapı sayesinde üretim ve tüketimde lojistik maliyetlerinin minimize edilmesini sağlayacağız, rekabet gücümüzü artıracağız” diye konuştu.

Master planın bütün ulaşım modlarının entegre edilmesini ayrıca hava kargo, posta ve yer lojistiği arasında sinerjiyi artıracağını belirten Bakan Turhan,

Bakan Turhan Türkiye’nin Afrika yük hareketinde de rol oynamasının istendiğini belirterek, Rusya, Ukrayna ve Afrika arasında bir ağ oluşturulacağını, 2034 itibarıyla Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ticaretinin 60 milyar dolar, Rusya ve Ukrayna ile ise 80 milyar dolar seviyelerinde, ticaret oluşacağını, Rusya'nın Afrika arasındaki ticaretin de 5 yıl içinde 40 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydederek, bu ticaretin bir kısmının Türkiye üzerine çekilebileceğini anlattı.

Türkiye’nin demiryolu yük hedefi

Dış ticarette Türkiye’nin oluşturacağı ağlarla uzun vadede Doğu-Batı ve Kuzey-Güney demiryolu koridorlarından 20 milyon ton transit yük hedeflendiğini anlatan Turhan, Türkiye üretim merkezlerinin de demiryolu ve liman bağlantısının yapılmasıyla hatların verimli hale geleceğini kaydetti.

Söz konusu plan kapsamında yapılacak yatırımlarla kombine taşımacılığın geliştirilmesinin sağlanacağını, lojistik maliyetlerin minimize edileceğini vurgulayan Turhan, "Türkiye Lojistik Master Planı hedeflerine ulaşılabilmesi için ulaşım altyapısına uzun vadede 110 milyar dolar yatırım yapmayı planladık." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan: Taşımacılıktan pay artacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye taşımacılık sektörünün 18 milyar d olar ciro ile dünyanın en büyük 20 ülkesinden biri olduğunu belirtti. Yapılacak yatırımların bu sektörü büyüteceğini kaydeden Pekcan, Sanayi 4.0, yapay zeka teknolojileri ve dijitalleşme trendlerinin lojistik sektörünü hızla etkilediğini firmaların sayısallaşmaya uyum sağlaması gerektiğini anlattı.

Sanayi Bakanı Varank: Sanayi üretim merkezleri ile limanlar birleşiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da OSB’ler, özel endüstri bölgeleri, limanlar ve serbest bölgelerinin liman, karayolu ve demiryolu bağlantılarının sağlanmasının hedeflendiğini kaydederek, 294 kilometrelik iltisak hattı yapımının planda yer aldığını hatırlattı.

Yaş sebze-meyvede kayıplar azaltılacak, kamyon ağırlığı azaltılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yaş sebze-meyvenin taşınmasında yüzde 40 kayıp yaşandığını belirterek karayoluyla yapılan taşımacılığın azaltılmasını hedeflediklerini belirtti. Sera odaklı üretimin tüketim merkezlerine yaklaştırılması, taze gıda, balıkçılık veya çiçekçiliğin havayoluyla taşınması yanında, toplama ve dağıtım merkezleri arasında demir yolu taşımacılığını artırılmasıyla kamyon trafiğinin azaltılmasının da hedeflendiğini bildirdi.

Master plan, “Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu ve alt komitelerinin” kurulmasını hedefliyor. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ulaştırma, Hazine ve Maliye, Ticaret, Sanayi, Dışişleri, İçişleri, Çevre ve Şehircilik bakanlıkları, Türkiye Varlık Fonu, TOBB, TİM'in icra kurulunda bulunacağı bir Kurul oluşturulmasını öngörüyor. Kurul Master Planın uygulamasını yürütecek.