ARGE 250


Mobilya sektörü yan sanayii değerlendirmesi

Turkishtime Dergi

Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, mobilya markaları ile yan sanayinin son dönemde geliştirdiği iş birliğine dikkat çekti.

Son yıllarda mobilya sanayindeki önemli gelişme hamleleri ve inovatif çalışmaların ön plana çıkması, yan sanayi sektöründe birçok şirketin mobilya markalarıyla partnerlik arayışlarını beraber getirdi. Mobilya sektörünün yurt içi ve yurt dışında oluşturduğu yüksek potansiyel, Türk yan sanayi şirketlerinin de dikkatini çekti; sektöre yoğunluklu olarak hizmet vermek için çalışmalarını hızlandırdılar. Mobilya markaları için önceki yıllarda yan sanayi desteği minimumda iken, bugün farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle daha işlevsel ve iş birlikçi çalışmalardan söz eder duruma geldik. Bu iş birliklerinin doğmasında ve gelişmesinde ekonomik koşulların da etkili olduğu söyleyebiliriz. Döviz kurlarındaki belirsizlik ve tedarik sorunları, mobilya markalarını iç pazarda iş birliği kurabilecekleri yerli tedarikçiler aramaya yönlendirdi.

Bununla birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Planı'nda, yerli ve ithal dengesini sağlayacak tedbirlerin alınacağı ve yatırım mekanizmalarının oluşturulacağı bilgisi yer almıştı. Bu kapsamda, yerli üretim olan mobilya ve yan sanayileri, ülkemize katma değeri yüksek sektörlerin başında geliyor. İhracatta yerli kaynakları kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden biri olan mobilya sektörü Türkiye’nin ihracat hedefleri için de önemli bir alanda konumlanıyor.

İlk dönemlerde numune maliyetlerinin yüksek çıkması dezavantaj oluştursa da, zaman içerisinde fiyat ve kalite seviyesinde talep edilen kriterler yakalanmaya başladı. Çalışmalar sürdükçe, yeni üretim tekniklerinin de katkısıyla, ülkemizde malzeme mühendisliği de gelişecek ve gerek Ar-Ge gerekse de tasarım açısından, rekabetçi ürünlerle yurtdışına alternatif olabilecek ürün ve tasarımlar ekonomiye katkı sağlayacaktır.

Mobilya markalarıyla, yan sanayi sektörü iş birliği malzeme tedariği açısından olduğu kadar, ülke istihdamına katkısı açısından da önem arz ediyor. Mobilya markalarının yan sanayiye yönelimleri arttıkça ve fiyat ve kalite endeksinde karşılık buldukça, sektöre daha fazla talep dolayısıyla daha fazla istihdam sağlayacaktır. Yerli kaynakların kullanılması markaların dışa bağımlılık problemine çözüm sağlamanın yanı sıra, toplam mobilya sektörünü ivme almasına katkı sunacaktır.

Davut DOĞAN
Doğanlar Yatırım Holding
Yönetim Kurulu Başkanı