AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


11. Kalkınma Planı ve Dış Ticarette Kurumsal Hafıza Teşkilatı...

İzzet Selçuk Şağban

Türkiye, son 20 yılda dış ticaretini 30 milyar dolardan 170 milyar dolara çıkarmıştır. 1 Ekim 2007; yani 13 yıl önce 100 milyar doları geçen ihracatımız son 12 senede sadece 70 milyar dolar artmıştır. Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013), 2013 yılındaki Türkiye ihracatı için hedef olarak konulan 210 milyar Dolar; Onuncu kalkınma planında (2014-2018) 2018 yılı olarak hedefi olarak konulan 277.2 milyar dolar; On birinci Kalkınma planı kapsamında 2023 hedefi 226.6 milyar dolar olarak yer almıştır; yani kalan her yıl milyar dolar ihracatımızı yüzde 8.2 artırırsak bu sürekli yeniden belirlenen hedefe ulaşabileceğiz!

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/On-Birinci-Kalkinma-Plani.pdf

Türkiye’nin yaptığı yüzlerce çalışma, binlerce fuar ve heyet, bir o kadar gelen heyet, serbest ticaret anlaşmaları, tercihli ticaret anlaşmaları, kurum ve kuruluşlar ile STKların yaptığı değerli etkinliklerin tek yerde konsolide edilmesi; her etkinliğin,sonuçlarının ve etki analizlerinin paylaşılarak kamunun bu hafızadan faydalandırılması adına şuana kadar gerçek anlamda bir çalışma yapılmamıştır.

Geçmişimiz yok olmadan doğru yapılan işleri arşivleyecek; her etkinliği önce ve sonrasında tüm taraflara duyuracak; etki analizi yaparak sonuçlarını yorumlayarak daha iyi nasıl olabileceğine dair bir yol haritası çıkaracak; STK başkanları,yönetim kurulları ve genel sekreterleri İle bu işi takip edecek, sürekli bilgilendirme yapacak; oluşturacağı eposta ve benzeri iletişim yöntemleri ile anlık olarak tüm ülkede yapılan işleri taraflara bildirecek; dünya örnekleri ve sonuçları ile raporlayacak; 3 vardiya 24 saat esaslı çalışacak,bir kurumsal hafıza teşkilatına ihtiyaç bulunmaktadır.

Düşünün! Türkiye İhracatçılar Meclisi örneğin Kenya’ya heyet yapıyor öncesi, sonrası raporu, etki analizi kendinde kalıyor; aynı heyeti bir yıl sonra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu yapıyor herşeye sıfırdan başlıyor, sonuç kendinde kalıyor. Müsiad aynı heyeti yapıyor; alt yapı oluşturmak için tüm kurumları ile ilgili kişileri arıyor; tüm bu mükerrerliği engellemek başta olmak üzere, bütçede ciddi bir kaynak tasarrufunu sağlayacak, geleceği kurgularken mükerrer hatalardan bizi uzaklaştıracak böyle bir çalışmaya başlanması çok değerli olacaktır. 

Herkesin kendi hareket alanında günü kurtarmak adına yapacağı işlerin dışına çıkılarak; kurum ve kuruluşların karşılıklı saygı ve bireysel EGO’lardan uzak bir arada çalışabilmesi temennimi bir kez daha vurgulamak istedim.

Değerli bir atasözümüzü hatırlatarak yazımı tamamlamak isterim;

Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür.
"İnsan hafızasının eksikliği unutkanlığıdır" ve "Unutkanlık insan halidir" anlamında kullanılan bir sözdür.

Selçuk Şağban
Yönetim Danışmanı