Turkishtime AR-GE 250


Afrika’nın istikrarla büyüyen ülkesi Ruanda!

Turkishtime Dergi

Selçuk Şağban, bu haftaki yazısında Afrika’nın Vietnam’ı olma yönünde ilerleyen Ruanda’yı kaleme aldı.

2020 yılı itibari ile 12.7 milyon nüfusa sahip ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı; 0 -24 yaş aralığındadır. Ülkede İngilizce, Kinyarwarda, Svahili ve Fransızca konuşulmaktadır. Yeni neslin neredeyse tamamının İngilizce konuştuğu Ruanda'da, özellikle Fransa'nın 1994'teki soykırımdaki rolünden dolayı halk Fransızca konuşmayı tercih etmiyor.

1994 soykırımının yarattığı yıkıma müteakip, yoğun kalkınma çabasına giren Ruanda’da son on yıldır ortalama yıllık %6,5-7 oranında ekonomik büyüme kaydedilmekte. Ülkede yatırım iyileştirilmeye ve yüksek teknoloji yatırımları artırılmaya çalışılmaktadır.

2018 yılı GSYİH’sı 26.5 milyar ABD Doları olup, ülkenin aynı yılki kişi başı GSYİH’si 2 bin 172,6 ABD Doları’dır. 2018 yılında Ruanda ekonomisinin %7.90 büyüdüğü belirtilmektedir.

Değerli maden ve mineral zengini ülkenin; 2014 yılında 653 milyon dolar olan ihracatı; 2019 yılı ihracatı 1.1 milyar dolara, 2014 yılında 2 milyar dolar olan ithalatı ise 2019 yılı sonunda 2.9 milyar ABD Doları’na yükselmiştir.

Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünlerin başında elektrikli aletler, makine ve ekipmanları, ağır iş makine ve araçları, ilaç, hububat, plastik ekipmanları, demir ve çelik ürünleri yer almaktadır.

Dünya Bankası’nca hazırlanan, 183 ülkenin inşaat izni, vergiler, sınır ötesi ticaret, mülk kaydı, kredi alınabilmesi, yatırımcının korunması vb. on bir kritere göre değerlendirildiği ‘Doing Business’ Raporu’nda Ruanda, bir önceki seneye göre 2019 yılında 29. sırada yer almıştır.

Ruanda’nın aldığı doğrudan yabancı yatırım (DYY) 2003’te 32 milyon dolarken, 2018 yılında 320 milyon olmuştur. Ülke içine sokulan etnik ayrımcılığın ortadan kaldırılması yönünde ciddi adımlar atılmış Hutsi ve Tuti ayrımı kaldırılarak kimliklere Ruandalı yazılmaya başlanmıştır. Afrika’nın Vietnam’ı olma yönünde ilerleyen ülkedeki bu gelişimi yakından takibe almak değerli olacaktır.

Selçuk Şağban
Yönetim Danışmanı