Turkishtime AR-GE 250


“Küresel İnovasyon Endeksi Raporu 2020” yayınlandı!

Turkishtime Dergi

Her yıl hazırlanan “Global Innovation Index Report– Küresel İnovasyon Endeksi Raporu” yayınlandı.

Türkiye olarak; 2011- 2019 arasında ortalama 36.93 Endeks puanımız bulunmakta olup; en düşük puanı 2011 yılında 34.1 ile; en yüksek puanı ise 2016 yılında 39 puanla aldık. 2019 yılında 131 ülke arasında 36.31 puanla 49. sırada yer alan ülkemiz, 2020 yılı raporuna göre 34.90 puanla 51. Sırada yer almıştır. Endekste 66.88 puanla İsviçre ilk sırada yer alırken; son sırada 19.85 puan ile Yemen yer almakta olup, Endeksin medyanı 30.94’tür.

Geçmiş dönemlere bakıldığında yapılan ar-ge yatırımlarının ülkelerin gayri safi milli hasılaları ile doğru orantılı arttığı veya azaldığı görülmekte olup, son 6 aydır pandeminin de etkisi ile azalmaktadır. 2021 yılında da bu sürecin devam edebileceği öngörülmektedir.

Diğer taraftan kendine rota arayan boştaki risk sermayesinin (venture capital) özellikle kişi başı milli geliri 32.000 dolar üzerinde olan; Singapur, İsrail, Hong Kong, ABD, Lüxemburg, İngiltere gibi ülkelere yöneldiği görülürken diğer taraftan, kişi başı milli gelir düzeyi 0-6.000 Dolar arasında olan ülkeler içinden Hindistan’a; 6.000 – 15.000 Dolar arasında olan ülkeler içinde Çin’e; 15.000 – 32.000 Dolar kişi başı milli geliri olan ülkelerden ise Güney Kore ve Estonya’ya yöneldiği görülmektedir. Maalesef bu sermayelerin ülkemize yönelmediği görülmektedir.

Şimdi gelin gelir seviyesine göre endeksteki sıralamalara bakalım;

  • Yüksek gelir grubunda yer alan ülkeler içinde; İsviçre (1)*, İsveç (2), ABD (3)
  • Orta – üst gelir grubunda ilk üç; Çin (14), Malezya (33), Bulgaristan (37),
  • Düşük – orta gelir grubunda ilk üç; Vietnam (42), Ukrayna (43), Hindistan (48)
  • Düşük gelir grubunda ilk üç; Tanzanya (88), Ruanda (91), Nepal (95)

*parantez içindeki (sayı) ülkenin endeks içindeki genel sıralamasını göstermektedir.

Son dönemde yapılan Ar-ge yatırımlarının sektörel olarak dağılımına yüzdesel baktığımızda;

  • Donanım ve elektronik ekipman (23.5%)
  • İlaç ve bioteknoloji (18.8%)
  • Otomobil (15.6%)
  • Yazılım ve hizmetler (14.4%)

Ar-ge ve İnovasyon konusunda en fazla yatırım yapan firmalara baktığımızda; Alphabet, Huawei, Samsung,Volkwagen ve Roche ilk sıralarda yer alırken,

Yatırım tutarına göre en etkin sonuca ulaşan firmalar ise; DouDupont, China State Enginering, Accenture, Airbus ve Panasonic yer almaktadır.

İnovasyon ve gelişmişlik seviyesi arasındaki korelasyona bakıldığında; gelişim düzeyine göre innovatif açıdan en düşük performansı sergileyen ülkeler sırası ile; Rusya, Türkiye, Şili, Suudi Arabistan ve Arjantin olarak tablolara yansımış durumda!

Geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Baknalığımız; sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri ile bu konuyu ayrıntılı olarak masaya yatırarak önümüzdeki dönem yol haritasını değerlendirdiler; sonrasında mutlaka bir yol haritasını yazılı olarak kamuoyu ile paylaşacaklardır.

Geçen on yılda, inovasyon konusunda onlarca etkinlik yapılmasına, birçok girişimde bulunulmasına rağmen, olumlu bir noktaya konuyu taşıyamamış oluşumuz da manidar tabi; işin görsel tarafını bırakıp ödevimizi doğru yapmaz isek, yazılan raporlar uygulama alanı bulamaz ise bu yazıyı bu içerikle yazmaya devam ederiz.

Sağlıkla kalın;
Selçuk Şağban
Gers Danışmanlık A.Ş.
Kurucu Ortak