Turkishtime AR-GE 250


SGK ödemeleri 6 ay ertelendi!

Turkishtime Dergi

Koronavirüsle mücadele kapsamında; mücbir sebep kapsamında tanımlanan işyerlerine ilişkin SGK ödemeleri de 6 ay süreyle ertelendi.

Bu köşede dün yayımlanan “Mücbir sebebin kapsamı nedir; SGK ödemeleri ertelendi mi?” başlıklı yazımızda, koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflere yönelik mücbir sebep düzenlemelerinin kapsamı açıklanmış ve SGK ödemelerine ilişkin bir erteleme olmadığından bahsedilmişti.

Yazımızın yayınlanmasından saatler sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesinde, 02.04.2020 tarihli “Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru” yayımlanmış olup bu duyuru ile mücbir sebep kapsamında tanımlanan işyerlerine ilişkin SGK ödemeleri de 6 ay süreyle ertelenmiştir.

Buna göre, 518 No’lu VUK Genel Tebliği kapsamında mücbir sebep halinde kabul edilen mükelleflere (Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler; Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla belli sektörlerde bulunan mükellefler; ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler) ait işyerlerinde 4/A kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin Mart, Nisan ve Mayıs 2020 aylarına ait sigorta primlerinin ödeme süreleri 6 ay uzatılmıştır.

Aynı şekilde, ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanların; gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanların; tarımsal faaliyette bulunanların; tüzel kişilikleri mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının da Mart, Nisan ve Mayıs 2020 aylarına ait 4/B (Bağ-Kur) ödeme süreleri de 6 ay uzatılmıştır.
Sokağa çıkma yasağı getirilen 4/B kapsamındaki sigortalıların da, 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ertelenmiştir.

Yapılan bu düzenlemeler ile, SGK ödemeleri için de mücbir sebep hali kabul edilerek muhtasar ödemelerine paralel bir uygulamaya gidilmiştir.

Kurtuluş Ozan Keser ( ozan.keser@audit.com.tr )
Yeminli Mali Müşavir
NTS YMM Denetim ve Danışmanlık AŞ

http://www.audit.com.tr/