Turkishtime AR-GE 250


Türkiye’nin Afrika pazarına açılımı dikkat çekiyor

Turkishtime Dergi

Afrika kıtası hem yeraltı hem de yerüstü zenginlikler bakımından dünyanın en verimli bölgelerinden biri. Geçtiğimiz son on yıl içerisinde Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerinin ivme kazanmasıyla da Türk yatırımcı ve ihracatçılarının dikkatini en çok çeken bölgelerin başında gelmeye başladı.

Dünya topraklarının yaklaşık dörtte birini kaplayan Afrika kıtası, dünya nüfusunun da yaklaşık yüzde 15’ini barındırıyor. Hem sahip olduğu zenginlikler hem de yoğun tüketim, bölgeyi ticaret için uygun bir pozisyona getiriyor. Kıtada neredeyse her üç ülkeden birinde zengin petrol ve gaz yatakları olmasının yanı sıra elmas, altın, kobalt, platin, krom, uranyum ve koltan gibi değerli mineraller de bol miktarda bulunuyor. Ayrıca kıtada iklimin elverişliliği sayesinde çok çeşitli tarım ürünleri yetişebiliyor.

Bu çeşitlilik sayesinde başta Avrupa kıtası olmak üzere birçok bölge hammadde ihtiyacını Afrika kıtasından sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Türklerin de başını çektiği yabancı yatırımcılar bölgeye ilgi göstermeye başladı.

AFRİKA PAZARINDAKİ İHRACAT FIRSATLARI

Türkiye’den Afrika ülkelerine yapılan ihracat artış gösteriyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Afrika ülkelerine yapılan ihracat yüzde 44 arttı.

Makine ve aksamları sektöründe, Afrika ülkeleriyle aramızdaki dış ticaret dengesi şu an ülkemiz lehine. Afrika ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştirilen mal gruplarını ise buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları ile toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma makineleri oluşturuyor.

Vergi ve gümrük prosedürleri ülkelere göre farklılık gösteren Afrika kıtasında, Türk yatırımcılar için birçok iletişim kanalı bulunuyor. Afrika ile ticaret konusuyla ilgili olan Türk yatırımcılar ayrıca konsolosluklardan, büyükelçiliklerden, DEİK Türkiye – Afrika İş Konseyi’nden ve Ticaret Bakanlığı’ndan bilgi edinilebilir.

TÜRKİYE İLE TİCARET

Afrika kıtası ile ekonomik ilişkilere önem veren Türkiye’nin 2003 yılı itibarıyla uygulamaya başladığı “Afrika Ülkeleri İle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” uzun süre önce meyvelerini vermeye başladı.

Söz konusu uygulama doğrultusunda geçtiğimiz yıl Afrika ülkeleriyle üst düzey temaslar ve birçok program hayata geçirildi. Programların kazan-kazan yaklaşımıyla şekillendirilmesi de bölgeyle ekonomik ilişkilerimizi hayli güçlendirdi. Ekonomi Bakanlığı 2017 yılı faaliyet raporuna göre; Türkiye’nin Afrika’ya yönelik geliştirdiği stratejinin başlangıç dönemi olan 2003 yılına kıyasla, bugün Afrika ile ticaretimiz 4 katına çıktı ve 20,6 milyar dolara ulaştı. 2003 yılında bu rakam 5,5 milyar dolar seviyelerindeydi.

Bölgeyle ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar Türk yatırımcıların bölgede gerçekleştirdiği yatırımlara da yansıdı. 2003 yılından önce Türk firmalarının bölgedeki yatırımları yok denecek kadar azken, bu yıl itibarıyla bölgedeki Türk yatırımları 6,2 milyar dolar seviyesine kadar geldi. Bu yatırımların büyük çoğunluğunu ise inşaat sektörü oluşturdu.

Yapılan çalışmaların sonuçlarının rakamlara da olumlu yansımasıyla Türkiye bölgeye yönelik faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bölgede 20 yıl önce sadece 4 adet ticaret müşavirliği varken bugün sayıları 26’ya ulaştı. Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve firmalara yeni iş imkanlarının saptanması amacıyla geçen yıl Afrika'daki 23 fuara milli düzeyde katılım sağlandı, Güney Afrika'ya yönelik 9 ticaret heyeti programı gerçekleştirildi.

Ayrıca Türkiye’nin son dönemde Afrika kıtasına yaptığı su ürünleri ihracatının büyüklüğü de dikkat çekiyor.