Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Takiyüddin

Ölçüm ve gözlem  üzerine çalışmıştır. Matematikçidir.

Trigonometri alanında çalışmaları ile meşhurdur. Sinus, kosinis, kotanjant ve tanjantın tanımlarını ve ispatlarını gerçekleştirmiştir. Trigonometri cetvelleri de hazırlamıştır. Trigonometrik fonksiyonları ilk defa ondalık kesirlerle göstermiş, 1 dereceden 90 dereceye kadar hesaplamaları yapmıştır. Ekliptik ve ekvator arasındaki açıyı döneminde en gerçeğe yakın derecede hesaplayan kişidir.