Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Gökhan Hotamışlıgil

Metabolizma, obezite ve diyabet üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.

2005 yılından beri  Harvard Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Diyabet ve karaciğer yağlanması gibi hastalıkları durdurabilecek “lipokin” adlı bir hormonu keşfetmiştir. Obezite ve buna bağlı metabolik bozukluklarla ilgili çalışmalarıyla TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür. TÜBA Asil Üyeliği ve Amerikan Obezite Vakfı Asil Üyeliği görevleri de sürmektedir. Harvard Üniversitesi Genetik Hastalıklar Laboratuvarı’nı yönetmektedir.