Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

İsmail Çakmak

Genetik, bitkilerde toksiklik ve ağır metalleri araştırmaktadır.

Sabancı Üniversitesi’nde araştırmalarına devam eden Çakmak’ın, buğdayın genetik gelişimiyle ilgili çalışmaları vardır. 2014 yılında alanının önemli ödüllerinden olan “Georg Forster Research Award”ı almıştır. TÜBİTAK ödülünün yanı sıra uluslararası birçok kuruluştan ödül ve fon almıştır. 1993’ten beri de IPNC’nin seçili üyelerindendir.