Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Cengiz Özkan

Nanomateryal ve nano elektronik alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Enerji saklama materyalleri, biyonano sistemler, biyokimyasal sensörler ve işleme alanlarında araştırmalar yapmaktadır. California Riverside Üniversitesi’nde araştırma grubuyla birlikte çalışmaktadır. Malzeme bilimi dalında önemli yeri olan Materials Research Society’nin üyesidir. Bugüne kadar 40’ın üzerinde buluşun patentini almıştır. 100’den fazla teknik makalesi bulunmaktadır.