Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Meral Beksaç 

Hematoloji alanında uzmanlaşmıştır.

Ankara Üniversitesi’nde Miyelom hastalığı tanı ve tedavisi üzerine araştırmalar yapmaktadır. Miyelom ile Yaşam Derneği’nde aktif görev almaktadır. Aynı zamanda lenfoma, akut ve kronik lösemi gibi hastalıklar başta olmak üzere lenf sistemi ve kan ile ilgili hastalıkları da incelemektedir. Çeşitli kök hücre araştırmaları gerçekleştirmiştir. Ankara Üniversitesi’nde Akraba Dışı ve Kordon Kanı Bankası Sorumluluğu görevini de üstlenmiştir.