Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Reşat Apak

Ayırma teknikleri, çevre kimyası ve kromatografi alanlarında araştırmalar yürütmektedir.

İstanbul Üniversitesi’nde analitik ve çevre kimyasının temel ve uygulamalı dalları, ağır metal, radyonüklid ve bazı organik kirleticilerin sulardan giderilmesi, biyolojik ve çevresel öneme sahip ve gıda maddelerinde var olan bileşikler üzerine çalışmaları bulunmaktadır. 2004 yılında dünya literatürüne “Cuprac antioksidan ölçüm yöntemi”ni katmıştır. 2014’ten beri TÜBA Akademi Konsey Üyesidir.